Matematiği kuvvetli bir gümrük yazılımı mı arıyorsunuz?

ISIS Elektronik Gümrük Sistemleri Çözümü; ithalat ve ihracat süreçlerindeki vergileri güncel mevzuata uygun olarak hesaplar.

  • Detaylı ve özet beyan işlemlerinin yapılmasına olanak sağlar.
  • NCTS (New Computerized Transit System) işlemlerini kapsar.
  • İhracat e-Fatura beyannameden otomatik olarak oluşturulur.
  • İhracatçı Birlikleriyle entegrasyon sağlar.
  • Varış ve çıkış bildirimlerinin elektronik ortamda yapılmasını mümkün kılar.
  • İthalat ve ihracat süreçlerindeki vergileri güncel mevzuata uygun olarak hesaplar.
  • Gümrük Müşavirlerinin muhasebe ve iş süreç takibini kolaylaştırır.