e-İrsaliye


e-İrsaliye, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği; bir irsaliyede yer alması gereken tüm bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Tüm sevk irsaliyeleri e-İrsaliye olarak düzenlenebilecek, taşıma irsaliyeleri ise kağıt olarak düzenlenmeye devam edecektir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapmayı öngören taslağa göre, e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren gönüllü, 1 Temmuz 2018 tarihinde ise zorunlu olarak e-İrsaliye Uygulamasına dahil olacaklardır. 

 

 • e-İrsaliye, e-Fatura uygulamasında olduğu gibi kapalı bir sistemde çalışır. 

 

 • Merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olacağı sistemde; e-İrsaliyeler alıcısına GİB aracılığıyla, elektronik ortamda teslim edilir.

 

 • İrsaliye düzenleyenin kimliği ve irsaliyenin değişmezliği; tüzel kişi mükelleflerde mali mühürle, gerçek kişi mükelleflerde mali mühür veya nitelikli elektronik sertifika ile sağlanır.

 

 • e-İrsaliye’nin, malın fiili sevkinden önce düzenlenip, GİB sistemi üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi gereklidir.

 

 • Malın fiili sevki sırasında, e-İrsaliye’nin bir çıktısının malı taşıyan araç içinde bulunması zorunludur. Bu çıktının ayrıca imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.

 

 • Sevk edilecek mala ilişkin e-Fatura düzenlenmiş ise, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın belge numarasına da yer verilmelidir.

 

 • e-İrsaliyelerin GİB sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi için belge üzerinde karekod bulunmalıdır.

 

 • Malın alıcısı, teslim edilen mal ve e-İrsaliyeyi kontrol ederek, irsaliye yanıtı ile süreci tamamlayacaktır.
 • İrsaliye üreten sistemlerden içerikleri belirli formatlarda alarak elektronik ortamda e-İrsaliye oluşturur.
 •  
 • e-İrsaliye’nin alıcısına elektronik ortamda iletilmesini sağlar.
 •  
 • Sistem yanıtlarını ve gelen ticari cevabı giden e-İrsaliye’ye satır bazında işler.
 •  
 • Gelen e-İrsaliyelerde satır bazında kabul/ret/parçalı kabul yapar.
 •  
 • Manuel e-İrsaliye oluşturur.
 •  
 • Giden ve gelen e-İrsaliyelerin 10 yıl boyunca saklanması ve ibraz edilebilmesini sağlar.
 •  
 • Giden ticari yanıtın takibini mümkün kılar.

Bilgi Formu


Lütfen isminizi yazınız.
Lütfen E-Posta Adresinizi Yazınız.
Lütfen Telefon Numaranızı Yazınız.