e-Defter


e-Defter; Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan yevmiye defteri ve büyük defterin belirtilen format ve standartlara uyularak elektronik ortamda;

 • Oluşturulması,
 • Kaydedilmesi,
 • Muhafaza edilmesi,
 • İbraz edilmesi,

Değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynak doğruluğunun elektronik imza ve zaman damgası ile garanti altına alınmasını sağlayan sistemdir.

 • Baskı, onay, kargo ve saklama süreçleri ortadan kalkar, maliyetler azalır
 • İşlemler mekân bağımsız gerçekleştirilebilir
 • Hızlı oluşturulur, zaman kaybı azalır
 • Fiziksel arşivleme yapılmadığından kaybolma, tahrip gibi sorunlar ortadan kalkar
 • İş gücünde tasarruf ve verim sağlanır
 • İnsan hataları ortadan kalkar
 • Denetimler elektronik ortamda, hızlı ve kolaylıkla yapılır
 • Anlık mali durum bilgisine kolay ulaşılır
 • Denetimler ve kurumlar arası bilgi paylaşımı için ortak bir format ve standart sunar
 • Kâğıt tasarrufu sağlar
 • Kayıt dışı ekonominin önüne geçilir
 • ERP/Muhasebe sisteminden gelen e-Defter verilerinde ön izleme ve kontrol imkânı sağlar.
 • Onay mekanizması dâhilinde kesinleşen e-Defter kayıtları ayrı bir ortamda görüntülenebilir.
 • Özel mali dönem aralığı tanımlanabilir.
 • Yasal süreler içerisinde bildirim yapılması gerekli e-defterler için yasal sürenin yaklaşması sonucunda ilgili kullanıcılara bildirimlerin yapılması.
 • Dinamik raporlar üretebilir.
 • Kurumsal uygulama ve ticari yazılımlarla entegredir. Finansal süreçlerde kopukluk yaşanmasının önüne geçer.
 • Uluslararası standartlardaki XBRL formatında raporlama yapabilir.
 • Onaylı defter ve beratlar 10 yıllık yasal süre boyunca güvenli bir biçimde arşivlenir.

Bilgi Formu


Lütfen isminizi yazınız.
Lütfen E-Posta Adresinizi Yazınız.
Lütfen Telefon Numaranızı Yazınız.